Công ty TNHH KATY
Địa chỉ : 08 Điện Biên Phủ, P.7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Phone : 057.3841199 – 093.567.5657
Website  : www.katy.vn [embeddoc url=”https://katy.vn/wp-content/uploads/2020/09/BANG-GIA-MOI-CHO-THUE-THIET-BI-THAY-DOI-TU-NGAY-19-05-2020.xlsx” viewer=”microsoft”]